Ôgs kính Camera Questek AI-2812M

Giá thị trường: 1.090.000 đ
Tiết kiệm :436.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

Giá thị trường: 1.090.000 đ
Tiết kiệm :436.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

  • 0988.674.638 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com
QUESTEK Megapixel Lens
DC Auto Iris 2.8 - 12 mm

Previous

Next

Previous

Next