Card 08 EXT-832VK

Giá thị trường: 1.740.000 đ
Tiết kiệm :145.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

Giá thị trường: 1.740.000 đ
Tiết kiệm :145.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Card nâng cấp thêm 08 máy nhánh (8 số nội bộ) cho tổng đài IKE 832VK

Previous

Next

Previous

Next