Chuông cửa Hyundai HAC-E70M

Giá thị trường: 6.100.000 đ
Tiết kiệm :1.220.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

Giá thị trường: 6.100.000 đ
Tiết kiệm :1.220.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Chuông cửa Hyundai HAC-E70M

 Điện thoại gọi cửa có thu hình. Màn hình LCD 7" Color TFT,  chế độ rảnh tay, Có chức năng lưu lại hình ảnh   ( 128 ảnh). 4 dây, gắn tường, 110~250VAC, ( Màu trắng )

(Tối đa 2 camera cửa + 4 màn hình ).
Chức năng gọi nội bộ giữa các màn hình,  kiểu dánh hiện đại.

Previous

Next

Previous

Next