Chuông Cửa HYUNDAI HLPC-8000

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Chuông Cửa HYUNDAI HLPC-8000

Bảng kiểm soát cửa chính cho chung cư có camera gắn trong ( LOBBY PHONE)

- Kết nối với điện thoại bảo vệ(HMC-7000), HLPC-8200 hoặc HEF-8000. kết nối tối đa 9999 màn hình ( kết hợp với HEF-8000)
- Nguồn: AC 100~240V
- FCC / UL listed

Previous

Next

Previous

Next