dao thợ điện cmart A0049

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

 

 

  Dao thợ điện cmart A0049:

- có lưới bằng vật liệu Chrome – Vanadium có độ cứng cao, và sắc.

 

Item code Specification  Box/Carton(pc)
A0049 Curved 12/96

Previous

Next

Previous

Next