ĐẦU KHẨU LỤC GIÁC CMART - F0029 - 6

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

MÃ                                                    THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                    THÙNG/HỘP

F0029-6-08 1/2"DR 8mm 12/288 P
F0029-6-09 1/2"DR 9mm 12/288 P
F0029-6-10 1/2"DR 10mm 12/288 P
F0029-6-11 1/2"DR 11mm 12/288 P
F0029-6-12 1/2"DR 12mm 12/288 P
F0029-6-13 1/2"DR 13mm 12/288 P
F0029-6-14 1/2"DR 14mm 12/288 P
F0029-6-15 1/2"DR 15mm 12/288 P
F0029-6-16 1/2"DR 16mm 12/288 P
F0029-6-17 1/2"DR 17mm 12/144 TM
F0029-6-18 1/2"DR 18mm 12/144 TM
F0029-6-19 1/2"DR 19mm 12/144 TL
F0029-6-20 1/2"DR 20mm 12/144 TL
F0029-6-21 1/2"DR 21mm 12/144 TL
F0029-6-22 1/2"DR 22mm 12/144 TE
F0029-6-23 1/2"DR 23mm 12/144 TP
F0029-6-24 1/2"DR 24mm 12/144 TP
F0029-6-25 1/2"DR 25mm 12/96 TP
F0029-6-26 1/2"DR 26mm 12/96 TP
F0029-6-27 1/2"DR 27mm 12/96 SM
F0029-6-28 1/2"DR 28mm 12/96 MĐ
F0029-6-29 1/2"DR 29mm 12/96 MH
F0029-6-30 1/2"DR 30mm 12/96 MX
F0029-6-32 1/2"DR 31mm 12/96 LT
F0029-6-34 1/2"DR 32mm /
F0029-6-36 1/2"DR 33mm /

 

Previous

Next

Previous

Next