ĐẦU KHẨU LỤC GIÁC CMART - F1029

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

 

Item code Specification  Box/Carton(pc)
Diameter Height

F1029-12-19

19mm 50mm -
F1029-12-20 20mm 50mm -
F1029-12-21 21mm 51mm -
F1029-12-22 22mm 51mm -
F1029-12-23 23mm 51mm -
F1029-12-24 24mm 51mm -
F1029-12-26 26mm 52mm -
F1029-12-27 27mm 52mm -
F1029-12-28 28mm 54mm -
F1029-12-29 29mm 54mm -
F1029-12-30 30mm 56mm -
F1029-12-31 31mm 56mm -
F1029-12-32 32mm 56mm -
F1029-12-34 34mm 56mm -
F1029-12-36 36mm 58mm -
F1029-12-38 38mm 60mm -
F1029-12-41 41mm 64mm -
F1029-12-46 46mm 68mm -
F1029-12-48 48mm 70mm -
F1029-12-50 50mm 72mm -
F1029-12-55 55mm 76mm -
F1029-12-60 60mm 78mm -
F1029-12-65 65mm 80mm -
 
 
 

 

Previous

Next

Previous

Next