ĐẦU VẶN BULON C MART F0047

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Được chế tạo bằng thép hợp kim cứng, đã được rèn 

 

Item code Specification  Box/Carton(pc)
F0047-17 1"DR 17mm -
F0047-19 1"DR 19mm -
F0047-20 1"DR 20mm -
F0047-21 1"DR 21mm -
F0047-22 1"DR 22mm -
F0047-23 1"DR 23mm -
F0047-24 1"DR 24mm -
F0047-26 1"DR 26mm -
F0047-27 1"DR 27mm -
F0047-29 1"DR 29mm -
F0047-30 1"DR 30mm -
F0047-31 1"DR 31mm -
F0047-32 1"DR 32mm -
F0047-34 1"DR 34mm -
F0047-36 1"DR 36mm -
F0047-41 1"DR 41mm -
F0047-46 1"DR 46mm -
F0047-48 1"DR 48mm -
F0047-50 1"DR 50mm -
F0047-55 1"DR 55mm -
F0047-56 1"DR 56mm  
F0047-58 1"DR 58mm  
F0047-60 1"DR 60mm  
F0047-63 1"DR 63mm  
F0047-65 1"DR 65mm -
F0047-70 1"DR 70mm -
F0047-75 1"DR 75mm -
F0047-80 1"DR 80mm -

 

Previous

Next

Previous

Next