Đầu vặn L Cmart F0171

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

 

Đầu vặn L Cmart F0171  được chế tạo bằng thép hợp kim cứng CHROME chịu được lực vặn với momen lớn.

 

 

Item code Specification  Bag/Box/Carton(pc)
F0171-1.5 Metric:1.5mm 20/200/2000
F0171-2.0 Metric:2.0mm 20/200/2000
F0171-2.5 Metric:2.5mm 20/200/2000
F0171-3.0 Metric:3.0mm 12/144/1440
F0171-4.0 Metric:4.0mm 12/72/720
F0171-5.0 Metric:5.0mm 6/36/360
F0171-6.0 Metric:6.0mm 6/30/300
F0171-8.0 Metric:8.0mm 3/12/96
F0171-10.0 Metric:10.0mm 1/-
F0171-12.0 Metric:12.0mm 1/-
F0171-14.0 Metric:14.0mm 1/-
F0171-17.0 Metric:17.0mm 1/-
F0171-19.0 Metric:19.0mm 1/-
F0171-22.0 Metric:22.0mm 1/-
F0171-24.0 Metric:24.0mm 1/-
F0171-27.0 Metric:27.0mm 1/-
F0171-29.0 Metric:29.0mm 1/-
F0171-30.0 Metric:30.0mm 1/-
F0171-32.0 Metric:32.0mm 1/-
F0171-36.0 Metric:36.0mm 1/-

 

Previous

Next

Previous

Next