IKE KB-96

Giá thị trường: 2.100.000 đ
Tiết kiệm :175.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

Giá thị trường: 2.100.000 đ
Tiết kiệm :175.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Bàn giám sát 96 DSS dùng giám sát các CO và EXT Chỉ dùng kết nối cho tổng đài IKE các model : 832VK, 816DK.

Previous

Next

Previous

Next