IKE KP-07A (0624)

Giá thị trường: 1.620.000 đ
Tiết kiệm :135.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

Giá thị trường: 1.620.000 đ
Tiết kiệm :135.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Máy lễ tân.Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 30 DSS Hiển thị số nội bộ,số gọi đến. Chỉ dùng kết nối cho tổng đài IKE các model : 416AK, 416HK, 832VK, 816DK.

Previous

Next

Previous

Next