Kính hiển vi Leica DM4 P

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Kính hiển vi ánh sáng Leica DM4 P

Nếu bạn muốn làm tất cả mọi thứ trong kính hiển vi phân cực, bạn có thể với Leica DM4 P.

 
Lưu trữ và nhớ lại thông tin với các thành phần mã hóa
 
Khi bạn thay đổi mục tiêu, thiết lập cường độ chiếu sáng và khẩu độ được nhắc lại với các điều khiển chiếu sáng cường độ tương phản và Manager.
hình ảnh được mua luôn hiệu chuẩn do vào đầu vòi mã.
Xác định cấu trúc thú vị
 
Với sự lớn trường 25-mm xem bạn có được một cái nhìn tổng quan hoàn hảo.
Một phóng đại thấp hơn là xem chi tiết thì thường tiết lộ các thông tin cụ thể mà bạn cần - chỉ cần nghĩ đến dòng chảy hoặc những cấu trúc biến dạng hoặc phân vùng của quá trình làm mát.

Previous

Next

Previous

Next