Kính hiển vi Leica DM2700 P

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Kính hiển vi Leica DM2700 P

Nếu bạn không cần tự động hóa toàn và tính lặp lại tối đa, Leica DM2700 P là công cụ của sự lựa chọn. Ngoài việc tự động hóa, nó cung cấp một sự linh hoạt mà là tương tự như Leica DM4 P.

 
Nhận thông tin mẫu biệt với 5 mục tiêu trên 5 lần khẩu súng mục tiêu centerable
Nhận tổng quan lớn từ các lĩnh vực 22-mm xem
Có được một sự tương phản tốt hơn với chiếu sáng UC-3D tại quan sát ánh sáng tới

Previous

Next

Previous

Next