Kính hiển vi Leica DM4 M

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Kính hiển vi  Leica DM4 M

Leica DM4 M là mã nhãn hệ thống kiểm tra thường xuyên cho các bạn.

 
Hướng dẫn sử dụng ổ đĩa tập trung 2-gear
Coded 6 lần hoặc 7 lần ống chụp vào mũi khách quan
Hướng dẫn sử dụng 3 tấm stage§6 thái đặt, nút bấm có thể lập trình
Illumination quản lý
Ngược lại quản lý
chiếu sáng LED cho tất cả các chế độ tương phản
chế độ tương phản: Brightfield, Darkfield, Differential nhiễu Ngược lại, phân cực, huỳnh quang
Leica Application Suite (LAS) phần mềm

Previous

Next

Previous

Next