Kính hiển vi Leica DM750 P

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Kính hiển vi Leica DM750 P

Trong giáo dục, bạn cần một công cụ mạnh mẽ mà sinh viên có thể sử dụng hàng ngày. Bạn có thể dễ dàng cắm và chơi nó - đó là những gì chúng ta gọi là điều kiện tiên quyết tốt nhất cho việc học tập thành công.

 
Nhận được vào các chi tiết của mẫu của bạn với 4 mục tiêu
Sử dụng trường 20-mm nhìn cho một cái nhìn tổng quan tốt
Thưởng thức các chi tiết thực tế các công cụ cung cấp: Bạn có thể thực hiện nó bằng cách xử lý của nó và để đầy đi cáp của nó bên trong các nhạc cụ

Previous

Next

Previous

Next