Que hàn Cmart C0017B

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

 

Item code Output BOX/CTN(pcs)
C0017B-30 W-Bent tips 30W 100/-
C0017B-40 W-Bent tips 40W 100/-
C0017B-60 W-Bent tips 60W 100/-
C0017B-80 W-Bent tips 80W 100/-
C0017B-100 W-Bent tips 100W 100/-
C0017B-30 Z-Straight tips 30W 100/-
C0017B-40 Z-Straight tips 40W 100/-
C0017B-60 Z-Straight tips 60W 100/-
C0017B-80 Z-Straight tips 80W 100/-
C0017B-100 Z-Straight tips 100W 100/-
     
     
     
     
     
     

Previous

Next

Previous

Next