Tay cầm cờ lê CMART F0141

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

 

 

 

Item code Specification  Box/Carton(pc)
  L
F00141-3.0 3mm 300mm -/12
F00141-4.0 4mm 300mm -/12
F00141-5.0 5mm 300mm -/12
F00141-6.0 6mm 300mm -/12
F00141-8.0 8mm 250mm -/12
F00141-10.0 10mm 250mm -/12

 

Previous

Next

Previous

Next