Tổng đài IKE-816BC

Giá thị trường: 7.200.000 đ
Tiết kiệm :600.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

Giá thị trường: 7.200.000 đ
Tiết kiệm :600.000 đ
Giá chưa có VAT

Khuyến mại:

  • 0962.886.618 thinhanphat tuannv.thinhanphat thinhanphat@gmail.com

Tổng đài 8 line vào 16 nhánh ra (Nâng cấp tôi đa 16 line vào 128 máy nhánh) Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ Vv…Chức năng Gọi nội bộ, gọi ra ngoài, chuyển máy, rước cuộc gọi, khoá di động, liên tỉnh, thay đổi số nội bộ, Có sẵn chức năng hiển thị số gọi đến, chứa năng Disa (Ghi âm câu chào trả lời tự động, thời gian ghi âm 60 giây, ghi âm 3 câu chào (Câu chào tổng - câu thông báo máy bận - câu thông báo đi vắng) kết nối máy vi tính để tính cước, quản lý chi tiết cuộc gọi ra, gọi vào (phần mền tính cước) Cấp Password cho máy nhánh khi gọi ra ngoài (99 Account)

Previous

Next

Previous

Next